EU Projekt

Naziv projekta:

„Jačanje konkurentnosti poduzeća Vineta d.o.o. ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

Referentni broj:

KK.11.1.1.01.0459

Korisnik: Vineta d.o.o.

Kratki opis projekta:

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – instrument Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU“. Bespovratna sredstva odobrena su putem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ (KK.11.1.1.01 – inačica 2).

Projektom će se uvesti nova tehnološka rješenja kroz aktivnosti inovacije procesa proizvodnje (digitalizacijom poslovnih procesa uvođenjem digitalne ERP platforme za optimizaciju poslovnih procesa) te implementacije novih tehnologija u proizvodnim procesima (uvođenjem efikasne i energetski učinkovite tehnologije u proces proizvodnje). Uspostavit će se stabilna proizvodnja te povećati proizvodni kapaciteti i konkurentnost poduzeća na domaćem i međunarodnom tržištu, što će omogućiti stabilan odnos s kupcima, širenje mreže prodajnih predstavnika i izlazak na nova tržišta.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti tvrtke Vineta d.o.o. na domaćem i međunarodnom tržištu uvođenjem naprednih digitalnih i zelenih tehnologija u proizvodni proces te reorganizacijom i digitalizacijom poslovanja sa svrhom optimiziranja proizvodnje i cjelokupnog poslovanja te zauzimanja značajno većeg tržišnog udjela u proizvodno-prodajnoj niši tržišta ekskluzivnih motornih jahti. Navedeno će se ostvariti kroz povećanje efikasnosti sveukupnih procesa u poslovanju integracijom kroz napredni ERP sustav, zatim nabavu i instalaciju tehnološki modernih strojeva, uređaja i alata s ciljem proširenja obujma, optimizacije i energetski učinkovitijih kapaciteta proizvodnog pogona, kao i kroz edukaciju postojećih i novih zaposlenika tvrtke za rad s nabavljenim uređajima i strojevima.

 

Ukupna vrijednost projekta: 8.066.536,95 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 2.657.244,12 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta:

  1. srpnja 2021. – 10. rujna 2023.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Zdravka Vein

E-mail: zdravka@agencija-dmm.hr

telefon: +385 98 179 2866

 

Više informacija o EU fondovima:

Europski strukturni i investicijski fondovi

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ 

eu-projekt

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close