EU Projekt

Naziv projekta:

„Jačanje konkurentnosti poduzeća Vineta d.o.o. ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

Referentni broj:

KK.11.1.1.01.0459

Korisnik: Vineta d.o.o.

Kratki opis projekta:

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – instrument Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU“. Bespovratna sredstva odobrena su putem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ (KK.11.1.1.01 – inačica 2).

Projektom će se uvesti nova tehnološka rješenja kroz aktivnosti inovacije procesa proizvodnje (digitalizacijom poslovnih procesa uvođenjem digitalne ERP platforme za optimizaciju poslovnih procesa) te implementacije novih tehnologija u proizvodnim procesima (uvođenjem efikasne i energetski učinkovite tehnologije u proces proizvodnje). Uspostavit će se stabilna proizvodnja te povećati proizvodni kapaciteti i konkurentnost poduzeća na domaćem i međunarodnom tržištu, što će omogućiti stabilan odnos s kupcima, širenje mreže prodajnih predstavnika i izlazak na nova tržišta.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti tvrtke Vineta d.o.o. na domaćem i međunarodnom tržištu uvođenjem naprednih digitalnih i zelenih tehnologija u proizvodni proces te reorganizacijom i digitalizacijom poslovanja sa svrhom optimiziranja proizvodnje i cjelokupnog poslovanja te zauzimanja značajno većeg tržišnog udjela u proizvodno-prodajnoj niši tržišta ekskluzivnih motornih jahti. Navedeno će se ostvariti kroz povećanje efikasnosti sveukupnih procesa u poslovanju integracijom kroz napredni ERP sustav, zatim nabavu i instalaciju tehnološki modernih strojeva, uređaja i alata s ciljem proširenja obujma, optimizacije i energetski učinkovitijih kapaciteta proizvodnog pogona, kao i kroz edukaciju postojećih i novih zaposlenika tvrtke za rad s nabavljenim uređajima i strojevima.

Ukupna vrijednost projekta:
8.066.536,95 HRK

Iznos koji sufinancira EU:
2.657.244,12 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
10. srpnja 2021. – 10. rujna 2023.

Kontakt osoba za više informacija:
Zdravka Vein
E-mail: zdravka@agencija-dmm.hr
telefon: +385 98 179 2866

Više informacija o EU fondovima:
Europski strukturni i investicijski fondovi
www.strukturnifondovi.hr

 

Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ 

Plakat - Vineta
eu-projekt